Do poniższych wydarzeń historycznych dopisz odpowiednie postacie

Pobierz

(będzie rysunek i trzeba zapisać nazwy pod wskazanymi strzałkami) Proszę!. postacie: Testoviron Blendzior Popek Wróżbita Maciej Janusz Tracz Adolf Hitler 17 wrazesień 1939 -najazd ZSRR na Polskę.. Przy każdej z postaci wpisz numer właściwej infor-macji.. Stanisław A ugust P oniatow ski, Stanisław Szczęsny P otocki, Stanisław Małachow ski, Stanisław K onarski A. założenie Collegium Nobilium - _____9 Do poniższych wydarzeń historycznych dopisz odpowiednie postacie.. B. Bitwa pod Grunwaldem - _____ .. 1919 -traktat wersalski (chyba) 1 wrzesień 1939 -rozpoczęcie II wojny światowej przez najazd Niemców pod wodzę Hitlera na Polskę.. a) Król Polski, który po napaści szwedzkiej na Polskę schronił się na Śląsku -.. b) Głównodowodzący wojsk polskich, pokonał Szwedów w bitwie pod Warką - .. c) Forma walki jaką polscy żołnierze zastosowali w starciach ze Szwedami - .. Zacznij od wydarzenia, do którego doszło jako pierwszego.. a) 1717 rok 1. traktat Loewenwolda, zwany traktatem trzech czarnych orłów b) 1732 rok 2. sejm niemy c) 1764 rok 3.. D. Chrzest Mieszka I - _____ .. Zacznij od wydarzenia, do którego doszło jako pierwszego.. Przywilej koszycki B. Przywilej nieszawski C. Statuty piotrkowskie D.. Od 1925 roku był w służbie liniowej.. A. Jan Zamoyski - _____ B. Augustyn Kordecki - _____ C. Józef Wybicki - _____ D. Romuald Traugutt - _____ 1. autor słów Mazurka Dąbrowskiego 2. przywódca powstania styczniowego 3.imię i nazwisko klasadata..

Do poniższych wydarzeń historycznych dopisz odpowiednie postacie.

Założenie Akademii Krakowskiej - _____ .. W roku 1932 roku został generałem brygady, a w cztery lata później - generałem dywizji.Do podanych postaci historycznych dopasuj odpowiednie informacje.. 1 sierpień 1944 - powstanie warszawskie.Do podanych opisów dopisz imiona i nazwiska postaci historycznych lub wyrażenia.. (0-2) Do podanych postaci dobierz odpowiadających im przeciwników.Przy każdej postaci wpisz literę przyporządkowaną właściwemu przeciwnikowi.. 3 Dopisz do każdego z wydarzenia postać historyczną z nim związaną.. 8 maj 1945 -zakończenie II wojny światowej.. III rozbiór d) 1795 rok 4. elekcja Stanisława Augusta Poniatowskiego 7. założenie Collegium Nobilium e) 1791 rok 5.b) Dopisz do podanych wydarzeń właściwe daty.. 3Dopisz do każdej postaci wydarzenie z nią związane.. Wybierz odpowiedzi spośród podanych poniżej.. Ferdynand Magellan zginął w miejscu zwanym Cieśniną Magellana.. 1Ułóż podane wydarzenia w porządku chronologicznym, wstawiając w kratki na osi czasu litery oznaczające poszczególne wydarzenia.. Następnie wstaw je w wyznaczone miejsca pod osią czasu.odsiecz wiedeńska - .konfederacja warszawska - .hołd pruski - .pokój w Oliwie - .Zad 2.. Odpowiedzi wybierz spośród podanych.ZADANIE 3.. Konstytucja "Nihil novi" 1.1.. Następnie wstaw przypisane im litery w odpowiednie kratki pod osią czasu..

Do podanych definicji dopisz odpowiednie pojęcia.

rzy każdej z postaci wpisz numer właściwej informacji.. POWSTANIE LISTOPADOWE POWSTANIE STYCZNIOWE data wybuchu powstania …………Uzupełnij schemat odpowiednią przyczyną, tak aby powstał właściwy ciąg przyczyna - wydarzenie - skutek.. Stanisław August Poniatowski, Stanisław Szczęsny Potocki, Stanisław Małachowski, Stanisław Konarski.. .Do nazwy przywileju szlacheckiego przyporządkuj jego postanowienie (wpisz odpowiednią cyfrę) oraz dopisz datę i króla, który go nadał: Nazwa przywileju Postanowienia Data Król A.. Wydarzenie wybierz spośród podanych 0-5 p.. Do podanych dat dopisz wydarzenia.. Odpowiedzi wybierz spośród podanych.. - sposób prowadzenia wojny, w którym linia frontu jest zmienna .Zad.. Zapisz nazwy wyposażenia husarza wskazanych na ilustracji.. walka partyzancka, Szkoła Podchor ążych, zdobycie Arsenału, Romuald Traugutt, Piotr Wysocki, branka, Rz ąd Tymczasowy B. Wpisz daty wybuchu powsta ń. Wstaw literę "P" przy zdaniach prawdziwych, a literę "F" - obok zdań fałszywych.. rozejm w Compiègne bitwa nad Sommą przewrót bolszewicki deklaracja wersalska 2 0-1 p.. C. Koronacja królewska Bolesława Chrobrego - _____ .. Władysław Bortnowski, generał, od 1908 roku w Związku Walki Czynnej..

Dopisz do podanych wydarzeń dopisz odpowiednie daty.

ZADANIE 2.. A. Stefan Batory - ………… B. adeusz ościuszko - ………… C. an enryk ąbrowski - ………… D. aria kłodowska-Curie - ………… 1. osoba dwukrotnie wyróżniona agrodą Nobla2 a) Józef Chłopicki 1 pkt b) Ignacy Prądzyński 1 pkt 9.Dopasuj nazwiska polskich noblistów do daty otrzymania nagrody: Czesław Miłosz 1980 Maria Curie Skłodowska 1911 Bolesław Prus Wisława Szymborska 1996 Władysław Reymont 1924 Henryk Sienkiewicz 1905 Lech Wałęsa pkt 10.Zaznacz kółkiem 2 wydarzenia, o których jest mowa w Krzyżakach: a) bitwa pod Grunwaldem b) potop szwedzki c) Jagiełło na polskim tronie d) Ucieczka Henryka Walezego z Polski e) Napad zakonu na dwór .Wpisz w lukach cyfry od 1 do 4.. W tym celu wpisz cyfry od 1 do 4, zaczynając od wydarzenia najwcześniejszego.. Cesarz Henryk IV Lotar, Karol Łysy i Ludwik Niemiecki Papież Urban II Filip IV Piękny, papież Klemens .Ustal kolejność chronologiczną podanych wydarzeń.. Wpisz postaci i poj ęcia do odpowiedniego powstania narodowowyzwole ńczego.. Postać Przeciwnik A. Scypion Afrykański, wódz rzymski I. Juliusz Cezar - B. Pompejusz Wielki, wódz rzymski C. Spartakus, gladiator rzymski D. Oktawian August, cesarz rzymski A. Albrecht Hohenzollern, książę pruskiZadanie: z 3,s 93 śladami przeszłości kl i gim dopisz obok wydarzeń odpowiednie postacie historyczne następnie ponumeruj zdarzenia chronologicznie Zaliczaj.pl Jesteś niezalogowany Zaloguj się lub zarejestruj nowe konto.Wymienione w tekście utworu postaci historyczne to: generał Jan Henryk Dąbrowski - utworzył Legiony Polskie we Włoszech, które miały pod wodzą Napoleona Bonaparte przywrócić Polsce niepodległość, Stefan Czarniecki - jeden z największych dowódców podczas "potopu szwedzkiego" w XVII wieku, sam Napoleon Bonaparte - wielki francuski wódz z początku XIX wieku, który .A..

Do podanych wydarzeń z historii Europy dopisz postacie z nimi związane.

A koronacja Wacława II na króla Polski - rok B bitwa pod Płowcami - rok C koronacja Władysław Łokietka - rok D zagarnięcie przez Krzyżaków Pomorza Gdańskiego - rok Napisz, kim był Jakub Świnka.1 Ułóż podane wydarzenia w porządku chronologicznym, wstawiając w kratki na osi czasu litery oznaczające poszczególne wydarzenia.. .Postacie historyczne.. Wykonaj zadania i wyślij do sprawdzenia.e) przybycie do Polski wykształconych duchownych, prowadzących kancelarię książęcą i rozwijający szkolnictwo f) wzmocnienie pozycji Polski na arenie międzynarodowej 2.. Rozstrzygnij, czy zdania są prawdziwe (P), czy fałszywe (F).. (0 6 pkt) Do podanych dat przyporządkuj odpowiadające im wydarzenia historyczne.. Stanisław August Poniatowski, Stanisław Szczęsny Potocki, Stanisław Małachowski, Stanisław Konarski A. założenie Collegium Nobilium - _____Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Cyfrą 1 oznacz wydarzenie najwcze-śniejsze.. Wpisz odpowiednią literę obok zdania.. (0-4) Do podanych postaci historycznych dopasuj odpowiednie informacje.Do podanych postaci historycznych dopasuj odpowiednie informacje.. Odpowiedzi wybierz spośród podanych.. Zapisz nazwy wyposażenia husarza wskazanych na ilustracji.. W latach 1914-17 członek Legionów Polskich, a od 1918 roku zajmował wyższe stanowiska w Wojsku Polskim.. rozwiązane.. A. założenie Collegium Nobilium - ________________________________.dopisz wydarzenia do podanych postaci historycznych.. Amerigo Vespucci udowodnił, że Ameryka jest oddzielnym kontynentem.. Postać wybierz spośród 0-5 p. podanych w ramce.Do poniższych wydarzeń historycznych dopisz odpowiednie postacie.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Dopisz do podanych wydarzeń dopisz odpowiednie daty.. Do poniższych wydarzeń historycznych dopisz odpowiednie postacie.. Połącz tytuły dzieł z ich twórcami.. Gimnazjum.. Aztekowie żyli w Azji..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt