Sprawozdanie z pracy zespołu edukacji wczesnoszkolnej za ii semestr

Pobierz

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z ICT prowadzone przez lic. Dominikę Polak.Pierwsze półrocze za nami, wszystkim dziękujemy i poprawę w niedociągnięciach obiecujemy.. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami.. Jest zespołem zgranym, aktywnym i zdyscyplinowanym.. Grudzień, styczeń, marzec, maj Anna Adamowska, Justyna Matlęga, Iwona Bukowska Turska, Joanna Woźniak 11.. Koordynowanie działań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki.. Renata Zmitrowicz.. DamnicaSPRAWOZDANIA, EWALUACJA, PODSUMOWANIA w przedszkolu • pliki użytkownika jo-chom przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • Roczna analiza pracy wychowawczo dydaktycznej.doc, Sprawozdanie z pracy dydaktyczno wychowawczej 2.docxWspółpraca z rodzicami.. W drugim semestrze czeka nas praca niech więc każdy z ferii bezpiecznie wraca.. Styczeń 2015 Czerwiec 2015 Przewodnicząca zespołu, zespół nauczycieliSprawozdanie z działalności zespołu kształcenia zintegrowanego w semestrze drugim roku szkolnego 2003/2004 W semestrze drugim odbyły się cztery spotkania zespołu kształcenia zintegrowanego.Witam, czy w obecnej sytuacji, mam na myśli nauczanie zdalne, pisać w przedszkolu podsumowanie pracy wychowawczo - dydaktycznej za II semestr, przedszkole pracuje, praca zdalna prowadzona codziennie, sprawozdania z pracy zdalnej pisane na bieżąco.SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY III "b" ZA ROK SZKOLNY 2008/2009 (klasy II "b" Szkoły Podstawowej im..

Sprawozdanie z pracy zespołu za I i II semestr.

Wnioski na przyszły rok.. Wychowawca: Maria Szczęch.. Grażyna Postulka 11.. Płocka 12, 09-414 Brudzeń Duży SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W BRUDZENIU DUŻYM ZA ROK SZKOLNY 2016/2017Plan pracy zespołu przedmiotowego edukacji wczesnoszkolnej na rok szkolny 2017/2018.. Nauczyciele doskonalą swoje umiejętnościPlik Sprawozdanie z pracy zespołu samokształceniowego nauczycieli nauczania.doc na koncie użytkownika barabell • folder sprawozdania,podsumowania • Data dodania: 21 cze 2011PLAN PRACY ZESPOŁU SAMOKSZTAŁCENIOWEGO NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 .. M. zerwińska, p. Poradnictwo i konsultacje dla nauczycieli:W ramach poradnictwa i konsultacji prowadzonych dla wychowawców, nauczycieli oraz innych pracowników .. układanie dyżurów dla n-li na I i II semestr p.. Maj Zespół nauczycieli 10.. Miejskiego .. Plan pracy zespołu przedmiotowego edukacji wczesnoszkolnej na rok szkolny 2017/2018 Skład zespołu:, Lucyna Szelewska, Ewa Fedczyszyn, Daria Machnik Zadania Formy realizacji Termin Odpowiedzialny 1.Opracowanie .. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej podejmą w bieżącym roku szkolnym następujące działania.. Świnoujściu ..

Bardziej szczegółowoSprawozdanie z pracy zespołu edukacji wczesnoszkolnej, semestr I. Anna Kamińska.

Sprawozdanie z pracy zespołu za I i II semestr.. Zadania do realizacji : Zadania Sposób realizacji Termin realizacji Odpowiedzialni za realizację 1.Zorganizowanie pracy zespołu samokształceniowego w roku szkolnym 2017/2018.. Frekwencja 92,86.. Są zawsze przygotowani do lekcji i mają odrobione prace domowe.Sprawozdanie z pracy zespołu edukacji wczesnoszkolnej I semestr roku szkolnego 2017/2018 Mariola Matuszewska .. roku szkolnym 2019 / 2020.. Do oddziału uczęszcza 16 dzieci, w tym 9 dziewczynek i 7 chłopców.. z 2017 r. poz. 1658 .Spotkanie z poezją Marii Konopnickiej w 100 rocznicę śmierci; Promujemy zdrowy styl życia; Finał konkursu "Cała szkoła pisze dyktando" Turniej piłki nożnej z okazji Dnia Chłopaka; Październikowe spotkania z poezją w bibliotece - konkurs recytatorskiSprawozdanie pedagoga szkolnego w I semestrze roku szkolnego 2019/2020 W pierwszym semestrze roku szkolnego 2019/2020 pedagog szkoły realizował zadania wynikające z planu pracy, a także programu wychowawczo -profilaktycznego szkoły.. Klasa II liczy 8 uczniów, w tym 2 dziewczynki i 6 chłopców.. Przeprowadzenie analizy wniosków z roku poprzedniego i wdrożenie ich do pracy w bieżącym roku szkolnym.Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora.. Informacja o realizacji programu nauczania.. Ilość uczniów1.. Sprawozdanie z pracy zespołu samokształceniowego nauczycieli zajęć rewalidacyjno - wychowawczych za I semestr roku szkolnego 2014/2015..

Opracowanie sprawozdań na posiedzeniu zespołu.

Staż pomógł mi rozwinąć moje zainteresowania, a także odkryć niektóre umiejętności.Sprawozdanie z pracy zespołu edukacji wczesnoszkolnej.. Anna Kurczyna 6.. Zespół edukacji wczesnoszkolnej w I semestrze roku szkolnego 2014/2015 pracował według opracowanego na ten rok planu.. Zaplanowanie pracy zespołu na nowy rok szkolny, ustalenie terminarza spotkań VIII nauczyciele kl. I- III 2.Przygotowanie warsztatu pracySprawozdanie z działalności Zespołu Samokształceniowego Edukacji Wczesnoszkolnej i oddziału przedszkolnego w I SSP w Kielcach Zgodnie z założeniami planu pracy dydaktyczno-wychowawczej na rok 20112012 w I semestrze zostały zrealizowane następujące cele: I.. Przedszkola.. Elżbieta Rolnik 12.. Sprawozdanie z pracy zespołu przedmiotowego-wychowanie fizyczne za II semestr roku szkolnego 2013/2014 Rok szkolny 2013/2014 był kolejnym, który przepracowaliśmy solidnie i z dużym zaangażowaniem.. Janusza Korczaka w Kleszczowie .. Opracowanie planu pracy na cały rok szkolny 2014/2015 IX 2.. Podstawa prawna: Ustawa Prawo Oświatowe z 14 grudnia 2016r -§ 69.ust 7. gen. Józefa Bema w Bemowie Piskim) Klasa III "b" Wychowawca klasy: Agnieszka Piontek-Prusinowska..

W I semestrze odbyły się cztery spotkania zespołu edukacji wczesnoszkolnej.

Bożena Nocuń 8.. Bogusława Machniewicz 7.. Realizowaliśmy .. 3 Pod Żaglami.. Opracowanie sprawozdań na- Kontynuowanie pracy z uczniami w zakresie pobudzania kreatywnego myślenia za pomocą edytorów graficznych oraz gier logicznych - Rozwijanie umiejętności edycji i formatowania plików tekstowych oraz graficznych.. za I semestr roku szkolnego 2014/2015.. Tematyka spotkań dotyczyła:• Opracowania planu pracy zespołu na rok szkolny 2019/2012• Zmian w Statucie szkoły dotyczących .podręczników z edukacji wczesnoszkolnej.. Sprawozdanie z pracy zespołu nauczycieli klas 0 -III w II semestrze w roku szkolnym 2012/2013 Opracowały: Jadwiga Filipowicz, Barbara Grabowska, Ewa Gutowska,Bożenna Kuć,Wiesława Zientara Białystok, 27.06.2013 r.Sprawozdanie z pracy zespołu edukacji wczesnoszkolnej semestr I - rok szkolny 2019/2020 z dn.16 stycznia 2020r.. Włocławek.. Podczas pracy realizowałyśmy podstawę programową w oparciu o program, a także w oparciu o program autorski "Ośmiorniczka"; roczny plan pracy i plany .Sprawozdanie z pracy zespołu przedmiotowego-wychowanie fizyczne za II semestr roku szkolnego 2013/2014.. Klasa III B. Nasza klasa jest wspaniała, co dzień szóstka, co dzień pała.. Maj Zespół nauczycieli 10.. - Analiza "Podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej" .Sprawozdanie z pracy zespołu edukacji wczesnoszkolnej, semestr I Sprawozdanie z pracy zespołu edukacji wczesnoszkolnejsemestr I - rok szkolny 2019/2020 z dn.16 stycznia 2020r.W I semestrze odbyły się cztery spotkania zespołu edukacji wczesnoszkolnej.. Zgodnie z założeniami podstawy programowej realizowałam program nauczania dla klasy II.. Program został zrealizowany z godnie z podstawą .Sprawozdanie wychowawcy klasy II za pierwszy semestr roku szkolnego 2011/2012.. Przez cały czas byłam w stałym kontakcie telefonicznym i e-mailowym z rodzicami.Sprawozdanie z pracy zespołu nauczycieli klas drugich w I semestrze w roku szkolnym 2014/2015 Opracowała: Jadwiga Filipowicz Białystok, 22.01.2015 r. Zebrania nauczycieli: 28.08.2014r.. Odbyło się 5 spotkań zespołu na których kolejno: - został opracowany plan zespołu, - opracowano .sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczo - opiekuŃczej w i pÓŁroczu w grupie v - "krasnoludki".. Lekcje otwarte dla nauczycieli i rodziców.. My się pani nie boimy, ale bardzo ją lubimy.Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brudzeniu Dużym, ul .. Tematyka spotkań dotyczyła: • Opracowania planu pracy zespołu na rok szkolny 2019/2012 • Zmian w Statucie szkoły dotyczących kryteriów oceniania zajęć edukacyjnych i zachowania uczniów klas .ROK SZKOLNY 2014/2015 Skład zespołu 1.. Margareta Olszewska 9..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt