Napisz zdania i połącz je z odpowiednimi ilustracjami

Pobierz

Ćwiczenie 1 str. 42 (wykonane podczas zajęć online) Połącz obrazek ze zbiorem liter, z których jest utworzona jego nazwa, następnie wyrazy zapisz obok.. Pokoloruj tyle kwadratów, ile wyrazów słyszysz w zdaniach.. zbitka kr gr Rysunek z opisami.Past Simple - pytania i przeczenia.. wg Samopomocl.. Proszę szybko kgajdka.. Ułóż i zapisz w zeszycie 3 zdania z podanymi niżej wyrazami.. wzoru.. Wpisz w okienka liczby od 1 do 4.. Antek chodzi do szkoły w mieście.. Połącz każdy z nich z właściwym .. 2 Połącz zdania z odpowiednimi ilustracjami.. Zabawa "Witamy się w europejskich językach"Połącz nazwy zwierząt z odpowiednimi ilustracjami.. Ułóż zdanie z rozsypanki wyrazowej.. Otocz pętlą klocki, które nie zostały wykorzystane do budowy zamku.. wg Szypaszek.. 1 s. 43 - polonistyczne karty pracy.. Zapisz to zdanie starannie.. Uzupełnij zdanie zgodnie z treścią wiersza.. notes n k Przeczytaj sylaby, połącz je w słowa i zaznacz w nich na niebiesko literę n, N. Na-ta-lia Ne-la An-to-ni Nor-bert Le-na Ni-na Kon-rad Da-niel Da-mian sar a ba en l na b lon l s i e u a notes 30 nN noteszad.2 Ułóż i zapisz zdania z rozsypanki wyrazowej zad.3 Dokończ rysowanie dinozaura.. około 8 godzin temu.Pokoloruj odpowiednio klocki, z których został zbudowany zamek.. - C Odpowiedź na zadanie z Brainy 6.. Połącz zdania z odpowiednimi ilustracjami kr i gr Rysunek z opisami..

Napisz zdania i połącz je z odpowiednimi ilustracjami.

Zapisz je w liniaturze.. Wykonane zadania wyślij mi do sprawdzenia Lekcja 2 Topic: When did you meet Peter?1 Napisz wyrazy po śladzie.. Połącz model głoskowy z wyrazem, do którego pasuje.Połącz właściwe litery z lukami w wyrazach.. pyszne robiUzupełnij zdania wyrazami z ramki.. ziółka -ziele / piórka - pierze .. 05 .Przeczytaj podpisy pod obrazkami i napisz je po śladzie.. Zachowaj sens wypowiedzenia.. Pokoloruj na niebiesko ramkę wokół ilustracji, która przypomina szkołę, do której chodzisz.. Głoska /c/ w zdaniach (zdania z: Materiał wyrazowo-obrazkowy G.Krzysztoszek, M.Piszczek) Brakujące słowo.. Uszereguj obrazki zgodnie z kolejnością wydarzeń.. Zerówka Klasa 1 Logopedia.. Znajdź formę liczby mnogiej rzeczowników: man, woman, child,climber, butterfly, hour, shoe,kid ( liczbę mnogą znajdziesz w tekście z ćw.. z ó niewymiennym.. rów- rowy / stół - stoły / wór - wory.. Narysuj ilustrację do zdania, w którym jest najwięcej wyrazów.Połącz zdania z odpowiednimi ilustracjami.. 5 pkt 6 Przeczytaj pytania do Emily i połącz je z jej odpowiedziami.. Napisz w zeszycie (Ćw.. Połącz wyrazy z właściwymi rysunkami.. Gaweł polował w pokoju.. Otocz pętlą wyraz o znaczeniu przeciwnym do wyrazu zamieszczonego na kwiatku..

Napisz cztery zdania i połącz je z odpowiednimi ilustracjami.

Zrób ćw.3/86 i ćw.. Dobra wiadomość: Operator jest identyczny we wszystkich osobach :) Pytanie tworzymy wstawiając did przed podmiot zdania a czasownik.. wraca do pierwszej formy!Zadanie: połącz zdania z odpowiednimi zdaniami i przetłumacz Rozwiązanie: 1 cześć uma c cześć dave 2 do zobaczenia później f ok pa 3 witamy w brystolu Zaliczaj.pl Jesteś niezalogowany Zaloguj się lub zarejestruj nowe konto.1.. Uzupełnij zdanie pasujące do pozostałego obrazka.. Zobacz odpowiedź.. Przygotuj odpowiednie kolory kredek i pokoloruj rysunki zgodnie z kodem.. Połącz pogrubione słowenz odpowiednimi ilustracjami.. Paweł wrócił do siebie i nacisnął czapkę na uszy.. Napisz odpowiedzi wykorzystując wyrazy z ramki i określenie just.. Wpisz odpowiedzi (b-e) w kwadraciki obok pytań.9.. - Połącz (wskazując) zwrotki wiersza z odpowiednimi ilustracjami.. daughter son grandparents .. 3 Pokoloruj odpowiednio flagi i podpisz je nazwami państw.. Wpisz odpowiedzi (b-e) w kwadraciki obok pytań.Połącz nazwy przedmiotów z ich ilustracjami.. Kto ma kwaśny owoc?. Wytnij wyrazy z dołu strony.. Posłuchaj zdań lub je przeczytaj, jeśli potrafisz.. Ułóż zdanie ze wszystkich podanych wyrazów.. W tym czasie także pojawia się pomocniczy operator, za pomocą którego tworzymy pytania i przeczenia - tym razem jest to słówko did..

Napisz cztery zdania i polacz je z odpowiednimi ilustracjami.

Następnie wykreśl nieprawdziwe fragmenty zdań.. 1 2 Przeczytaj zdania i narysuj do nich ilustracje.Połącz zdania 1-6 z ilustracjami a-f. Zapisz rozwiązanie w zeszycie.. Napisz zdania po śladzie.. wg Kwojtaszyk.. Przedszkole.. 1. ó ż ó łw - jak ó chodzące.. wyrazy i je zapisz.. Połącz terminy z odpowiednimi wyjaśnieniami.. Przeczytaj z odpowiednią intonacją wiersz " Spacerkiem po Europie" s. 48 podręcznik.. Otocz pętlą zdjęcie, które nie pasuje do zdania.. 1), a następnie przepisz do zeszytu.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.Kr,gr - utrwalanie Znajdź słowo.. ładny pachnący brzydki żółty do mysz norki.. Przekształć zdanie z ramki w zdanie wielokrotnie złożone.. Otwórz ćwiczenia w linię na str. 68 wykonaj ćwiczenia utrwalające rozpoznawanie dwuznaków, tworzenie wyrazów z rozsypanki sylabowej i łączenie wyrazów z ich zdrobnieniami.3.. Mała uciekła Diagnoza na zakończenie .Powiedz je głośno .. 81 Popatrz na ilustracje i opisz je, używając there is/ there are w odpowiedniej formie oraz a, some, a lot of lub any.. Zdania W z Pony Odwracanie kart.. 4 Połącz zdania z osobami, których dotyczą.. Napisz je w liniaturze.. Po walce nastaje czas, kiedy trzeba po prostu żyć w sposób świadomy zgodnie z uznawanymi przez siebie wartościami.. Przeczytaj wyrazy w ramce.. Połącz postacie ubrane w charakterystyczne stroje z budowlami pochodzącymi z tego samego okresu..

Połącz pogrubione słowenz odpowiednimi ilustracjami.

Odszukaj w słowniku ort wyrazy : brzoskwinia , dynia i cukinia .. Wybierz dwa wyrazy i ułóż z nimi dwa zdania pasujące do obrazka.. królik kura krowa sójka wiewiórka 3. trawa To dla królika.. - Piszę i liczę strona 74-8.Połącz ilustrację latarni morskiej na Faros z odpowiednimi określeniami.. Zeszyt ćwiczeń3.. Wykonaj ćw.. Obejrzyj obrazek.. Przyklej je pod odpowiednimi obrazkami i przeczytaj powstałe zdania.. Następnie zapisz pod ilustracjami odpowiednie nazwy epok.Uzupełnij zdania wyrazami z ramki.. Policz i uzupełnij zapis.. Podkreśl odpowiedni wyraz w zdaniu.. Przeczytaj tekst źródłowy ze s. 222 podręcznika.. report flag outlined.Napisz cztery zdania i połącz je z odpowiednimiilustracjami.Proszę szybko .. Zdania z głoską [cz] Porządkowanie.. 5 pkt 6 Przeczytaj pytania do Denisa i połącz je z jego odpowiedziami.. biedronka motyl Zuzanka bańki Marzena naleśniki.. Pokoloruj go zgodnie z własnym pomysłem.. 9 1 Odgadnij zasadę i pokoloruj ostatni obrazek.. 5.LOGOPEDIA-Głoska [SZ] w nagłosie Połącz w pary.. 66 Podręcznik, cz. 1, 88 89Zadanie z national geographic dokończ zdania.W niektórych zdaniach zastąp rysunki odpowiednimi wyrażeniami lub słowami 1.zanim znawca sztuki malarskiej wyda osąd o autenczytności starego obrazu…nij zdania odpowiednimi wyrazami jeden wyraz nie pasuje do zadnego zdania.. Memory - głoska R w połaczeniu z K i G (KR, GR) - nagłos Pasujące pary.. - Przyjrzyj się flagom tych państw i postaraj się je zapamiętać 4.. Wklej odpowiednie naklejki przy wyrazach.. uplecie - plót / zamiecie - zamiótł.. 4/87 (w słowniku na str. 90 sprawdź znaczenie podanych zwrotów i połącz je z wyrażeniami z ćw..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt