W jakim stosunku objętościowym należy zmieszać 19 7

Pobierz

W jakim stosunku objętościowym należy zmieszać 0,200 M roztwór amoniaku i 0,500 M roztwór chlorku amonu, aby otrzymać roztwór buforowy o sile jonowej …A - Oblicz, w jakim stosunku masowym (wagowym) należy zmieszać 96 procentowy kwas siarkowy z 15 procentowym kwasem siarkowym, aby otrzymać roztwór o stężeniu …Oblicz, w jakim stosunku objetosciowym należy zmieszać roztwór kwasu chlorowodorowego o stężeniu 12 mol/dm3 z wodą, aby otrzymać 250 cm3 roztworu o stężeniu 2 … W jakim stosunku objętościowym należy …11.. Wynik …stosunek objętościowy h2so4.. W jakim stosunku objętościowym należy zmieszać 80% kwas siarkowy 6 ( d=1,73 g⋅cm−3 d = 1, 73 g ⋅ cm − 3) z 20% kwasem …W jakim stosunku objętościowym należy zmieszać 0,2 mol/dm 3roztwór octanu sodu z 300ml 0,2 mol/dm roztworu kwasu octowego, aby otrzymać roztwór o pH=4,95 …Dzięki za odpowiedź.. Mieszanie roztworów.. W jakim stosunku objętościowym trzeba zmieszać …Zadanie: w jakim stosunku objętościowym należy zmieszać wodę z roztworem nano3 o stężeniu 1,5mol dm3 aby jego stężenie zmalało pięciokrotnie Rozwiązanie: …W jakim stosunku objętościowym należy zmieszać 12% roztwór kwasy siarkowego, gęstość 1,08 g/cm3 i 62% roztwór tego kwasu o gęstości 1,52 g/cm3 aby otrzymać 1000 cm3 …Rozdz 160002.. 2011-12-28 19:12:52; …Oblicz, w jakim stosunku objętościowym należy zmieszać 2-molowy roztwór wodorotlenku sodu z 6-molowym roztworem tego wodorotlenku, aby uzyskać roztwór 3-molowy..

W jakim stosunku objętościowym należy zmieszać wodę i roztwór 3,7-molowy, aby otrzymać roztwór 2,5-molowy?

Gęstość 30% roztworu HNO3 wynosi 1.180g/cm3.1.. W jakim stosunku objętościowym należy zmieszać roztwór kwasu solnego o pH = 1 z roztworem wodorotlenku sodu o pH = 12, żeby otrzymać roztwór o pH = 10.W jakim stosunku objętościowym należy zmieszać 1- molowy Al2(SO4)3 z 1- molowym NaOH, aby po reakcji nie było osadu?1.. W jakim stosunku masowym …8.147 Cytat: W jakim stosunku objętościowym należy zmieszać 19,7- procentowy roztwór NaOH.. "Zbiór zadań z chemii.Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.. 22.oblicz w jakim stosunku objętościowym należy zmieszać wodę i roztwór Na2So4 o stężeniu 0,85 mol\dm3 i gęstości 1.08 g\cm3 aby otrzymać roztwór o stężeniu …W jakim stosunku objętościowym należy zmieszać roztwór etanolu o stężeniu 30% (V/V) z roztworem o stężeniu 70% (V/V), aby otrzymać roztwór o stężeniu 50% …W jakim stosunku objętościowym należy zmieszać 4-molowy roztwór z 7-molowym roztworem kwasu siarkowego, aby otrzymac roztwór 5-molowy?. 8.148 Cytat: …Zobacz 2 odpowiedzi na zadanie: W jakim stosunku objętościowym należy zmieszać 80% kwas siarkowy (d=1.73 g/cm3) z 20% kwasem siarkowym (d=1.14g/cm3), aby …W jakim stosunku objętościowym należy zmieszać 28-procentowy roztwór siarczanu glinu (d=1,33 g/cm3) z 26-procentowym roztworem chloru baru (d=1,28 g/cm3), aby wytrącić …Oblicz, w jakim stosunku objętościowym należy zmieszać roztwór 2-molowy z roztworem 7-molowym, aby otrzymać roztwór 5-molowy?1..

;(Podaj w jakim stosunku nalezy zmieszac buten z powietrzem aby ulegl on calkowitemu spaleniu.

- …Pilne!. w jakim stosunku objętościowym nalezy zmieszac 80 kwasu sierkoweho VI o gestości 1,73 g cm3 20 kawasem siarkowym VI o gestosci 1.14g cm3 aby otrzymac roztwór 30 .W jakim stosunku objętościowym należy zmieszać 80% kwas siarkowy (d=1.73 g/ cm3) z 20% kwasem siarkowym (d=1.14g/ cm3), aby otrzymać rr 30% ?. Proszę o zrobienie …Podane stosunki masowe zamieniam na objętościowe (dzięki znajomości gęstości) v₁=m₁/d₁ = 10/1,05 = 9,52cm³ v₂=m₂/d₂ = 10/1,27 = 7,87cm³ Roztwór 5\% należy …W jakim stosunku objętościowym należy zmieszać 0,2-molowy roztwór Fe(NO3)3 z 0,6-molowym roztworem KOH, aby wytrącić ilościowo osad Fe(OH)3 ?naucz się w 5 minut!W jakim stosunku objętościowym należy zmieszać roztwór 1,5-molowy z roztworem 0,5-molowym, aby otrzymać roztwór 0,8-molowy?. Zadanie: w jakim stosunku objętościowym należy zmieszać 19,7 rozwtór naoh d 1,22g cm3 z wodą, aby otrzymać roztwór ok 2 molowy Rozwiązanie: chyba dobrzeOlbicz, w jakim stosunku objętościowym należy zmieszać 19,7% roztwór NaOH (d=1220g/dm) z wodą aby otrzymać roztwór 2mol/dm3..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt