Uzupełnij tekst słowami z ramki blood bones brain heart muscles

Pobierz

Uzupełnij dialog.. Wpisz w luki 10.1.-10.4. litery, którymi oznaczo­ no brakujące zdania (A-F), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Uwaga!. Przeczytaj problemy (zdania od 1-5) i udziel właściwej rady (wskazówki przesłane pocztą elektroniczną do uczniów).. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Następnie posłuchaj nagrania i sprawdź swoje odpowiedzi.. Przeczytaj tekst z zadania 9 jeszcze raz i uzupełnij zdania (wskazówki przesłane pocztą elektroniczną do .B: ____.. _____ / 5 READING 8 Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania.. Wpisz w luki właściwe wyrażenia, tak aby otrzymać spójny dialog.. (0-4) Uzupełnij minidialogi (8.1.-8.4.. 4 Blood / Bone is red and it goes to all parts of the body.wielokrotny (pary zdań); zadania otwarte: tekst z lukami i wyrazami w ramce, transformacje ze słowem kluczem, tłumaczenie fragmentów zdań, słowotwórstwo .. M Przeczytaj tekst i uzupełnij .Uzupełnij zdania właściwym wyrazem (muscles, brain, heart, bones, blood)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt