Proces pielęgnowania pacjenta kardiologicznego opis przypadku

Pobierz

Pacjent wymagał przebywania w pozycji leżącej, był znacznie osłabionyPlik PROCES PIELĘGNOWANIA geriatria.docx na koncie użytkownika ziolowa • folder GERIATRIA • Data dodania: 20 lis 2014 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.jako osoby, która nie tylko pielęgnuje pacjentkę po powrocie do domu, ale także pełni istotną rolę w zakresie nauki prawid łowego poruszania się, oraz właściwego wykonywania podstawowych czynności dnia codziennego.. 3.Proces pielêgnowania - "esencja praktyki pielêgniarskiej"- jest jakoœciow¹ metod¹ pracy, która plasuje siê znacznie wy¿ej od pielêgnowania tradycyjnego.. Całość pogłębiono o wywiad i rozmowę z matką dziecka oraz obserwację uczestniczącą.. Słowa kluczowe: opieka pielęgniarska, choroba Alzheimera, potrzeby pacjenta Abstract:Dokonano opisu przebiegu choroby dziecka i procesu pielęgnowania dziecka z ciężką postacią NF-1 na podstawie analizy dokumentacji lekarskiej i pielęgniarskiej.. Terminologia ICNP jest narzędziem umożliwiającym przejrzyste skonstruowanie procesu pielęgnowania pacjentów z tym schorzeniem.Proces pielęgnowania pacjenta po nagłym zatrzymaniu krążenia (opis przypadku + tabelka z problemami piel) WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCHProces pielęgnowania w niewydolności krążeniowo-oddechowej..

Proces pielęgnowania pacjenta kardiologicznego i kardiochirurgicznego.

W opisanym przypadku początkowo uzyskano poprawę stanu chorego i wyrównanie układu krążenia leczeniem dożylnym.obecnego stanu zdrowia pacjenta zebrano za pomocą ob - serwacji, wywiadu z pacjentem i jego żoną oraz dokładnej analizy dokumentacji medycznej.. Plan procesu pielęgnowania pacjenta z niewydolnością nerek i serca z wszczepionym układem mechanicznego wspomagania serca (opracowanie własne) Diagnoza pielęgniarska Cele opieki Interwencje Okres przed zabiegiem operacyjnym Ryzyko powikłań związanych z he-modializą (hipotonia śróddializacyjna, hipoglikemia diali-zacyjna, zaburzeniaczy przyniosły zadowolenie chorego ze stosowanego leczenia.. W przeszłości występowały u chorego owrzodzenia k. dolnych.Ma zachowana równowagę, porozumiewa się bezproblemowo, orientację co do własnej osoby ma prawidłową.. Problem: Lęk i niepokój dotyczące stanu zdrowia i przyszłości.. Uspokojenie pacjentki.. W dalszym postępowaniu należy położyć nacisk na monitorowanie zaburzeń metabolicznych, zaburzeń lipidowych oraz likwidację otyłości.. Studium przypadku odnosi się do 67 kobiety z rozpoznaniem choroby Alzheimera.. W procesie pielêgnowania pielêgniarka rzeczywiœcie pielêgnuje, jej pielêgnowanie jest uzasadnione a interwencje jakie podejmuje, nie pomagaj¹ lekarzowi lecz pacjentowi.Zadaniem pielęgniarki w opiece nad pacjentem z marskością wątroby jest poprawa jakości życia pacjentów, minimalizowanie ryzyka powikłań oraz kształtowanie zachowań prozdrowotnych..

Pielęgnowanie pacjenta po zabiegach kardiochirurgicznych.

Na badanie uzyskano zgodę Komisji Bioetyki nr 369/2010.. Specjalistyczne techniki diagnostyczne.Kolacja- 3-4 j. m.. Przyczyną hospitalizacji było zaostrzenie POChP.. Opis przypadku odnosi się do pacjenta w wieku 35 lat, który doznał urazu czaszkowo-mózgowego w wyniku postrzału w niejasnych okolicznościach.. Opieka nad chorym w przypadku stosowania inwazyjnych technik wspomagania krążenia.. i przebywał na nim do 05.10.2014r.. Problemy pielęgnacyjne pacjentów z elementami rehabilitacji kardiologicznej.. Pacjentka pozytywnie reaguje na pozytywną sytuację zdrowotną.. Chory palił papierosychorego wanie ryzyka zaburzeń w stanie odżywienia odżywienia chorego -Edukacja chorego na temat zasad żywienia, założeń diety - Zastosowanie żywienia poprzez przetokę odżywczą PEG -Zastosowanie diety wysokobiałkowej oraz wysokoenerge-tycznej odpowiedniej diety oraz metody odżywiania pozwoli na utrzymanie prawidłowej ilościOpis przypadku.. Najważniejsze problemy nalezy wypisać na początku i dotyczą one głównej choroby zagrażającej życiu, np. jeśli pacjent ma cukrzycę i zapalenie płuc to skupiamy .Opis przypadku Pacjent W.G..

Praca stanowi opis przypadku pacjenta teoretycznego.

Pacjentka w wieku 67 lat zgłosiła się do szpitala z objawami nasilającej się duszności, osłabienia, obrzęków kończyn dolnych, a przy tym łatwo się męczyła.. To ona instruuje podopieczną, cze-go należy unikać, aby nie doszło do uszkodzenia wszczepionej protezy.kardiologicznego otrzymuje pielęgniarka, która: 1) w zakresie wiedzy posiada: specjalistyczną wiedzę w obszarze profesjonalnego pielęgnowania pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowymi w warunkach oddziału szpitalnego, opieki ambulatoryjnej i opieki domowej oraz szeroko rozumianych działań prozdrowotnych;Czy w procesie pielęgnowania, .. Często bywa tak, że w opisywanym przypadku na egzaminie czy też w pracy pacjent / podopieczny ma również choroby współistniejące.. Problem: Zawroty i bóle głowy spowodowane wahaniem się wartości ciśnienia tętniczego krwi Cel: Zredukowanie zawrotów głowy, utrzymanie ciśnienia tętniczego w normie Interwencje pielęgniarskie: - Pomiary RR przed i po zażyciu leków oraz w przypadku złego samopoczuciaTypowy przebieg niewydolności serca o etiologii niedokrwiennej i jego konsekwencje (dekompensacja obukomorowa) prowadzi do hospitalizacji i konieczności intensywnego leczenia.. Choroba została zdiagnozowana 12 lat temu, chociaż pacjent nie przypisywał jej dużego znaczenia, dopóki nie pojawiły się zaostrzenia..

23 7.2 Założenia procesu pielęgnowania chorego z zawałem mięśnia sercowego.

W czasie badania na Oddziale Kardiologicznym zauważono sinice dystalnych części ciała, żylaki i zmiany troficzne skóry podudzi.Opis przypadku.. Monitorowanie pacjenta przyrządowe oraz bezprzyrządowe w zakresie układu krążenia, oddychania i układu nerwowego.. Proces pielęgnowania chorego z zawałem mięśnia sercowego na wybranym przykładzie 29 8.1.. Schorzenie to zdiagnozowano 1,5 roku temu.. Niewydolność oddechowa, Kontrola bilansu płynów, Infuzja płynów drogą dożylną( i.v), .. Proces pielęgnowania pacjenta paliatywnego5.. Interwencje pielęgniarskie: - Nawiązanie kontaktu z pacjentką.. Opis przypadku - gromadzenie danych 29 8.2.Zadania pielęgniarki: • Ocena stanu chorego, występowania bólu i towarzyszących reakcji emocjonalnych, ocena zaburzeń hemodynamicznych, • Wstępne rozpoznanie dominujących problemów pielęgnacyjnych, • Właściwe ułożenie chorego, 26 • Wykonanie wkłucia dożylnego, • Podanie tlenu, • Podłączenie do aparatury monitorującej, • Wykonanie EKG, • Podanie leku znoszącego ból wieńcowy, • Podjęcie czynności mających na celu zmniejszenie niepokoju .Proces pielęgnowania - depresja.. W przypadku pojawienia się obrzęku płuc spuszczenie nóg z łóżka w celu odciążenia serca.. Treści ćwiczeń 20 godz. 1.. W pracy ukazano wybrane potrzeby i problemy zaobserwowane u pacjentki z rozpoznaną chorobą Alzheimera.. Warunki mieszkaniowe są dobre.Problemy pielęgnacyjne: Możliwość powstania powikłań ze strony układu krążenia spowodowane wysokimi wartościami ciśnienia.,Podwyższona temperatura ciała.,Trudność w utrzymaniu higieny osobistej.,Karmienie przez zgłębnik żołądkowy.,Możliwość wystąpienia odleżyn w miejscu wprowadzenie sondy.,Możliwość wysuszenia spojówek.,Możliwość wystąpienia powikłań ze strony układu moczowego z powodu założonego cewnika Foley`a na stałe do pęcherza moczowego .1.. Wzbudzenie jej zaufania.. Skutecz ne leczenie pozwoli uniknąć powikłań narządowych nadciśnienia i konsekwencji zaburzeń metabolicznych,7.1.. Prowadzenie stałej obserwacji pacjenta pod kątem występowania wzmożonej obrony mięśniowej i napięcia powłok skórnych oraz cech podrażnienia otrzewnej w wyniku pęknięcia narządów wewnętrznych.. Dyskusja.. Jest na diecie cukrzycowej , ale przyznaje się ,że nie zawsze przestrzega diety.. Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne (ALS).. Cel: Zmniejszenie lęku i niepokoju.. Zakres danych niezbędnych do określenia stanu społecznego pacjenta Pacjent mieszka z rodziną.. Wymagał intensywnego nadzoru pielęgniarskiego oraz długotrwałej rehabilitacji.. Unieruchomienie pacjenta w łóżku, ułożenie w pozycji Fowlera (wałki pod kolana) 2.. Pacjent posiada w domu glukometr i samodzielnie 3x dziennie kontroluje sobie poziom cukru we krwi a także sam wykonuje sobie iniekcje z insuliny.. - Zachęcenie chorej do opisania swoich wewnętrznych przeżyć oraz treści swoich myśli i obaw.Działania pielęgniarskie: 1.. Opieka oraz pielęgnacja pacjenta z .Proces pielęgnowania - interna, oddział internistyczny.. Opis przypadkuOpis przypadku Pacjenta w wieku 89 lat, dotychczas samodzielnego i nieleczononego, hospitalizowano z powodu stop-niowego pogarszania się kontaktu z otoczeniem (od kilku dni), nieprzyjmowania posiłków i płynów, nara-stającej duszności oraz osłabienia..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt