Polska w okresie międzywojennym prezentacja

Pobierz

AKTUALIZACJA: 04.09.2016, PUBLIKACJA: 29.06.2011 Polska w XX wieku.. Dzięki nam zapomnisz czym jest pracochłonne przygotowywanie prezentacji i ściągniesz "gotowca".Polska w okresie międzywojennym .. Doktryna i polityka morska II RP.. Spuścizna kulturalna okresu dwudziestolecia międzywojennego jest bogata i różnorodna, choć niejednolita.. Lekcja powtórzeniowa - Dział V. zadanie interaktywne.. Warto pamiętać, że był to pierwszy w pełni polski samochód, gdyż czterocylindrowy silnik o pojemności 3.0-litra i mocy 45 oraz 65 koni mechanicznych , był skonstruowany w zakładach PWS Mimo modyfikacji oraz nowocześniejszych .Kultura i sztuka w okresie międzywojennym Kultura i sztuka w II RP.. Stała się ''wizytówkom ''II Rzeczpospolitej na świecie.. Nowe ruchy polityczne na ziemiach polskich - notatka ; 9.. I wojna wiatowa ; 1.. - Postacie czasu zmian w Polsce - W Polsce.. Wprawdzie władze państwowe w mniejszym stopniu popierały rozwój nauki i sztuki, ale nie stanęło .. R1blBYRX8b2Mn 1. zadanie interaktywne.. Warto wspomnieć chociażby o kreacjach szytych w pracowni "Ewelina", która mieściła się na ulicy Chmielnej 24, czy "Ludwika" przy Nowym Świecie.. Sejmowi podporządkowały się wszystkie ośrodki władzy w Polsce.W Polsce w okresie międzywojennym, głównie w Warszawie, funkcjonowały liczne, cenione domy mody.. Zapoznaj się z podstawowymi informacjami na temat społecznego zróżnicowania obywateli Polski w okresie międzywojennym..

Świat w okresie międzywojennym.

Z jednej strony pozostawiła wybitne .Proza polska dwudziestolecia międzywojennego w swoim początkowym okresie była zdominowana przez pisarzy, którzy debiutowali jeszcze w epoce Młodej Polski, takimi jak: Stefan Żeromski (Przedwiośnie), Wacław Berent, Władysław Orkan, Andrzej Strug (Pokolenie Marka Świdy) oraz Władysław Stanisław Reymont, który w 1924 otrzymał Literacką Nagrodę Nobla.Europa i świat w okresie międzywojennym (lekcja powtórzeniowa) Ćwiczenie 1.. Rozwój gospodarczy ziem polskich - notatka ; 6.. Duża rola silnie wyodrębnionej inteligencji utrwalała elitaryzm kultury , wspierający się ponadto na antydemokratycznym.Problemy i sukcesy polskiej gospodarki w okresie międzywojennym, Projekt budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego Obszar Centralnego Okręgu Przemysłowego ograniczony jest od zachodu i północy do przyjścia Wisły - Pilicą , południową granicą Mazowsza i Podlasia, od wschodu - Bugiem, na południu ( od Sanoka do Nowego Sącza ) - podgórzem pasma Beskidów.Omów rozwój kultury polskiej w okresie dwudziestolecia międzywojennego Lata międzywojenne (1918 - 1939) były bardzo ważnym okresem w dziejach kultury polskiej w odradzającej się II Rzeczypospolitej.. 1. wiat po I wojnie wiatowej.. I LO Poziom Podstawowy - Nowa Era.. Niegdyś potężne imperium połączone unią z Litwą zniknęło z map w 1795 roku podzielone między trzy działające w porozumieniu potęgi - Prusy, Austrię i Rosją.Nauka i kultura w II Rzeczpospolitej..

Swiat w okresie międzywojennym.

Polski, walka o zach. granice Polski, walki polsko ukraińskie o Lwów.. Społeczne skutki I wojny światowej• wysoka liczba zabitych i rannych• dalsza emancypacja kobiet• kalect.Gospodarka światowa w okresie międzywojennym.. "Polska i Węgry mają wiele wspólnego, również, a może przede wszystkim, na polu historycznym i kulturalnym, w związku z tym chcieliśmy tu zaprezentować pełną życia polską kulturę rodzącą się w okresie międzywojennym" - powiedziała PAP Mira Starobrzańska z Fundacja Rozwoju Inicjatyw Kreatywnych z Kalisza, która jest .Historia Polski / Konstytucje polskie w okresie międzywojennym Autor: Jakub Rudnicki Serwis chroniony prawem autorskim.. Dostawy wojenne finansowano poza tym zwiększając emisję pieniędzy papierowych.. Walka ta, o mistrzostwolitej Polskiej w zakresie instytucji uznania za zmarłego w pierw-szych latach po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. Główną osią publikacji jest prezentacja koncepcji zawartych w poszczególnych systemach prawnych występujących na terytorium państwa pol-skiego oraz modyfikacji wprowadzanych do tych porządków w po-Kultura Polska w okresie dwudziestolecia międzywojennego..

prezentacja.

Historia - Nowa podstawa programowa.. Prezentacje podzielone są na kategorię aby łatwiej było Ci odnaleźć to czego szukasz.. Sytuacja na świecie po zakończeniu I wojny światowej była ciężka - z jednej strony wiele krajów musiało się odbudować po wojnie, a z drugiej na plan pierwszy wysunęły się skrajne postawy.polskiej w okresie międzywojennym, z którego też czerpię część z postawionych w tym referacie tez i przywołanych faktów, jest książka Zofii Helman, Między romantyzmem a nową muzyką , t. 6 w serii Historia muzyki polskiej pod red. Stefana Sutkowskiego, Sutkowski Edition Warsaw, e-book 2014, do pobrania zeW tym czasie powstawały kartele i syndykaty, które opanowały szereg gałęzi przemysłu.. Warto zwrócić uwagę na jej znaczny rozwój, mimo iż nie wytyczał go żaden plan.. W zaborze pruskim i austriackim - notatka ; 5.. "Poznać przeszłość.Wiek XX" - autorzy Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow.. Polecenie 1.. Zamieszczam materiały do podręcznika Wydawnictwa Nowa Era.. wg Ewa331976.. Już w czasie I wojny światowej, aby pokryć rosnące wydatki, rządy państw uczestniczących w wojnie stosowały metodę znacznego podwyższenia podatków..

Szybki wzrost produkcji prowadził do spadku bezrobocia, które w latach było najniższe w okresie międzywojennym.

Po odzyskaniu niepodległości w Polsce było 33 % analfabetów.. Polska w czasach stalinizmu.W pierwszym okresie wojny produkcja przemysłowa co prawda spadła, głównie z powodu utrudnień występujących w dziedzinie transportowej, problemów z dostępnością surowców, czy niewystarczającymi możliwościami zaciągania kredytów, jednak w wyniku przestawienia produkcji na wojenną, gałąź ta nie miała się najgorzej.Kościół w Polsce w okresie międzywojennym.. Szeregi uzdolnionych naukowców , artystów ,polityków pozwoliły kulturze osiągnąć wysoki poziom, bowiem każda dziedzina kulturalnego życia odnosiła sukcesy .CWS T-1 jest jednym z niedocenionych kół zębatych, które napędzały Polskę w okresie międzywojennym.. - Parki Narodowe w Polsce - Świat w Okresie MiędzywojennymKULTURA I ZMIANY SPOŁECZNE W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM1.. WSTĘP.. − wyjaśnia znaczenie terminu: sejm ustawodawczy, kontrasygnata, dywersja; − identyfikuje postacie: Romana Rybarskiego, Maurycego Zamoyskiego, Ignacego Daszyńskiego,Świat w okresie międzywojennym - ćwiczenie utrwalające Połącz w pary.. Okoliczności, które pozwoliły Polsce wyzwolić się z niewoli po 120 .4.. Mała konstytucja 26 stycznia 1919 roku odbyły się wybory do Sejmu Ustawodawczego, które objęły Królestwo Polskie i Zachodnią Galicję.. System ekonomiczny.. Swiat na drodze ku wojnie - notatka ; Dział VI.. Ustrój polityczny.. satysfakcja67% Historia Międzywojnie: przesłanki odbudowy niepodl.. Państwo.. Porównaj faszyzm, nazizm i stalinizm.. Dwudziestolecie międzywojenne stanowiło ważny okres kultury polskiej , rozwijającej się w odrodzonym niepodległym państwie.. Powtórzenie wiadomości.. 1.Przesłanki odbudowy niepodległej Polski.. Duży wzrost pieniędzy na rynku, nie mających pokrycia .RADIO I SPORT W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM (1925—1939) 2 lipca 1921 r. reporter amerykański J. Andrew White (podaje się również, że jego pomocnikiem był J. O. Smith)1 przeprowadził z Jersey City w USA pierwszą w historii bezpośrednią transmisję radiową z walki bokserskiej Dempsey—Cairpentier2.. Państwo konsekwentnie realizowało obowiązek bezpłatnego po.ŚWIAT W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYMecape room.. Prezentacja.. Narodziny faszyzmu ; 3.− wymienia polskie partie polityczne w okresie międzywojennym; − charakteryzuje rządy parlamentarne w Polsce w latach .. Największą inwestycją była budowa portu w Gdyni..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt