Rozszerzona matura z angielskiego 2021

Pobierz

Poniżej s.Poniżej aktualne wymagania z angielskiego: Spis treści Zakres struktur gramatycznych Poziom podstawowy i rozszerzony CZASOWNIK RZECZOWNIK PRZEDIMEK PRZYMIOTNIK PRZYSŁÓWEK ZAIMEK LICZEBNIK PRZYIMEK SPÓJNIKI SKŁADNIA Poziom dwujęzyczny Poziom językowy wypowiedzi pisemnych Szczegółowe wymagania egzaminacyjne III etap edukacyjny, poziom III.0May 6, 2021May 6, 2021May 9, 2022 Informacja o cookies.. W książce uczeń odnajdzie wszystkie obowiązkowe typy zadań wraz z kluczem odpowiedzi, w tym również zadania z nagraniami.. Do uzyskania: 60 punktów.. Arkusz PDF, transkrypcja, odpowiedzi i nagranie: Matura język angielski - maj 2021 - poziom rozszerzony.. Matura język angielski - maj 2021 - poziom rozszerzony - transkrypcja.EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY DATA:7 maja 2021 r. GODZINA ROZPOCZĘCIA:9:00 CZAS PRACY:150 minut LICZBA PUNKTÓW DO UZYSKANIA:50 Instrukcja dla zdającego 1.. Zawiera wszystkie informacje niezbędne do zdania egzaminu, zarówno części pisemnej, jak i ustnej.. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 15 stron (zadania 1-10).. Ilość zadań: 10.. Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin.. Do wykorzystania w przygotowaniach na poziom rozszerzony.. Formuła od 2015..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt