Polacy po powstaniu listopadowym wordwall

Pobierz

, Podaj datę Kapitulacji Warszawy., Kim była Emilia Plater?, Jakie represje spotkały polaków po klęsce .Portal Wordwall umożliwia szybkie i łatwe tworzenie wspaniałych materiałów dydaktycznych.. , Na ziemiach zabranych w Królestwie Kongresowym zlikwidowano Kościół greckokatolicki., Królestwo Polskiego utraciło dawną autonomię.. Część 1. a) 1830 b) 1848 c) 1861 d) 1815 2) Sejm Królestwa Polskiego potępił spiskowców i wezwał ich do niezwłocznego złożenia broni.. • kara więzienia i konfiskaty majątku dla uczestników powstania; • zsyłka na Sybir; • car uniemożliwił konstytucję; • władzę przejął namiestnik Iwan Paskiewicz;POLACY PO POWSTANIU LISTOPADOWYM.. , Adam Mickiewicz emigrował do Paryża.. Ziemie polskie po kongresie, Powstanie Listopadowe, Wiosna Ludów Połącz w pary.. Ziemie polskie po Kongresie, Powstanie listopadowe, Wiosna Ludów Sortowanie według grup.. Skutki powstania listopadowego.. ?, Wymień 3 nazwiska generałów dyktatorów powstania., Co to znaczy "internować"?, Jakie były skutki powstania?, Jakie .Rozdział II.. a) Prawda b) Fałsz 3) Wskaż dwa obiekty, które zostały zaatakowane przez powstańców w nocy z 29 na 30 listopada.Jakie były przyczyny wybuchu powstania listopadowego?, Kiedy wybuchło powstanie listopadowe?. Nowa EraLekcja historii obejmująca dzieje ziem po.autonomia galicyjska - nazwa całości praw które galicja uzyskała wskutek ugody austriacko-polskiej, kongres wiedeński - Celem było wprowadzenie ładu w Europie po wojnach napoleońskich i rewolucji francuzkiej., Wiosna ludów - ludzie domagali się lepszych warunków w pracy,wiekszych pensji.Dążenie do swobód.Niektóre państwa dążyły do niepodległości lub zjednoczenia np.Włochy .a) Józef Zajączek b) Józef Sowiński c) Józef Bem d) Ignacy Prądzyński 28) Jak się nazywała kobieta , która była jednym z dowódców oddziałów powstańczych na Litwie ?.

Polacy po powstaniu listopadowym.

Ziemie polskie po Kongresie wiedeńskim.. Część 2.. Powstanie listopadowe - quiz dla klas siódmych Test.. , Emisariusz, to łącznik między Polakami mieszkającymi w kraju i na emigracji , W 1832 w Królestwie Polskim zlikwidowano konstytucję, Namiestnikiem w Kongresówce został Iwan Paskiewicz., Fałsz: Stowarzyszenie Ludu Polskiego powstało w .Emigracja - Wyjazd za granicę na dłuższy czas lub na stałe, Rusyfikacja - Narzucenie rosyjskiej kultury na Polaków, Wielka Emigracja - Fala wyjazdów wywołanych przyczynami politycznymi, 1831r - Upadek powstania listopadowego., Kontrybucja - Obowiązkowe świadczenie, które nakłada zwycięzca na ludność okupowanego kraju, Piotr Ściegienny - Ksiądz, który nawoływał chłopów do walki o sprawiedliwość i polepszenie warunków życia, 1835r - Utworzenie Gromad Ludu Polskiego .Podaj dokładną datę wybuchu powstania listopadowego., Kim byli Kaliszanie?, Kto staną na czele jednej z tajnej organizacji zwanej Sprzysiężenie Podchorążych?, Podaj główne przyczyny wybuchu powstania listopadowego., Kto dnia 5 grudnia ogłosił się dyktatorem powstania?, Podaj co najmniej trzy bitwy powstania listopadowego, które zakończyły się zwycięstwem dla Polaków..

Polacy po powstaniu listopadowym - Połącz w pary.

Regulamin Polityka prywatności Polityka cookies Przegląd treści Dla rodziców Dla szk .Gdańska, Królestwo Polskie, Królestwo Poznańskie 3) Rabacji galicyjskiej przewodził: a) Aleksander Wielopolski b) Ludwik Mierosławski c) Józef Poniatowski d) Jakub Szela 4) Powstanie listopadowe wybuchło: a) W nocy z 28/29 listopada 1830 r. b) Nad ranem 30 listopada 1830 r. c) W nocy z 29/30 listopada 1830 r.germanizacja - Zmuszanie Polaków do przyjmowania niemieckiego języka i niemieckiej kultury, Romuald Traugutt - Generał i ostatni dowódca powstania styczniowego, aresztowany przez Rosjan i stracony na stoku warszawskiej Cytadeli., represje - Kary za udział Polaków w walkach w powstaniu styczniowym, m.in. zsyłki na Syberię, ciężka praca przy wyrębie drzew, wieloletnie więzienia .ZIEMIE POLSKI PO KONGRESIE WIEDEŃSKIM - powtórzenie wiadomości.. Część 3.. Wczoraj i dziś, wyd.. 1) Podaj datę roczną wybuchu powstana listopadowego.. Emigracja - Wyjazd za granicę na dłuższy czas lub na stałe, Rusyfikacja - Narzucenie rosyjskiej kultury na Polaków, Wielka Emigracja - Fala wyjazdów wywołanych przyczynami politycznymi, 1831r - Upadek powstania listopadowego., Kontrybucja - Obowiązkowe świadczenie, które nakłada zwycięzca na ludność .Klasa 4 Historia..

Klęska po powstaniu wywołała liczne represje.

Klasa 7 Historia Polski.. Polacy po powstaniu listopadowym..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt