Półroczne sprawozdanie ze stażu na nauczyciela mianowanego

Pobierz

Imię i nazwisko: dr Rafał Korczak.. w Gimnazjum Nr 2 w Białogardzie.. Jestem nauczycielem z 7- letnim stażem pracy.. Dyrektor dokonuje takiej oceny nie później niż w ciągu 21 dni, licząc od dnia złożenia przez nauczyciela sprawozdania ze stażu.. Marii Montessori w Sochaczewie Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 marca 2013 r. - W sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 26 marca 2013 r., pozycja 393).Zgodnie z przepisami we wrześniu 2009 r. przygotowałem wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz opracowałem plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez dyrektora szkoły.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego.. Bogumiła Michalak Półroczne sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego w roku szkolnym 2011/12 Katarzyna Odyas Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty Monika Derek - KubiakPo zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu, sprawozdanie to ma uwzględniać efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, nauczyciel ma na złożenie sprawozdania 7 dni.. 2013 poz. 393) w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli..

Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy.

Na początkuMIEJSCE ODBYWANIA STAŻU: Miejskie Przedszkole Numer 7 im.. (30.01.2010r- I sprawozdanie)Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: Sprawozdanie (półroczne) z realizacji planu na nauczyciela mianowanego Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego za okres 01.09.2011 - 29.02.2012 mgr SYLWII […]; Sprawozdanie z awansu kończące staż na nauczyciela dyplomowanego Sprawozdanie składane do dyrekcji przedszkola po zakończeniu stażu na n-la .Działając zgodnie z obowiązującymi przepisami przygotowałam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez dyrektora szkoły we wrześniu 2013 roku.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na st. nauczyciela dyplomowanego.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego za okres stażu od 1 września 2014 r. do 31 maja 2016 r. Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu na stopień nauczyciela mianowanego.Sprawozdanie na stopień nauczyciela mianowanego..

Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Joanna Ligenza.

Co powinna zawierać opinia o dorobku zawodowym nauczyciela mianowanego?Działając zgodnie z obowiązującymi przepisami przygotowałam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez dyrektora szkoły w dniu 26 września 2016 roku.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA KONTRAKOTWEGO Imię i nazwisko stażysty: Agnieszka Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda Miejsce zatrudnienia: Okres trwania stażu: 10.09.2018 - 09.09.2019 Imię i nazwisko opiekuna stażu: MichalinaW trakcie trwania stażu przeprowadzałam lekcje otwarte dla nauczycieli i rodziców, głównie w szkole podstawowej, ze względu na zainteresowanie nauczycielek stażystek oraz specyfikę szkoły.. Opracowanie.. I to są wszystkie zapisy dotyczące sprawozdania.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO.. Adres:Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z półroczną hospitacją dotyczącą przygotowań do awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego.. za drugie półrocze 2017/2018 r. szkolnego.. nauczycielka języka polskiego..

Rozpoczęcie stażu 01.09.2014 - sprawozdanie pierwsze.

Staż na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczęłam 1.09 .Sprawozdanie z awansu kończące staż na nauczyciela dyplomowanego Sprawozdanie składane do dyrekcji przedszkola po zakończeniu stażu na n-la dyplomowanego .zawiera opis realizacji planu rozwoju zawodowego […] SPRAWOZDANIE Z PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO WSTĘP Pracując z dziećmi w wieku przedszkolnym ponad 30 lat jestem przekonana, że zawód nauczyciela jest wymagający, a […]Częściowe sprawozdanie z przebiegu stażu nauczyciela mianowanego Agnieszka Gębuś.. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu .Data złożenia sprawozdania: czerwiec 2016r.. § 8 ust.. Imię i nazwisko: Anna Cichońska.. Zostało napisane na podstawie.. Ukończyłam dzienne studia licencjackie na kierunku: edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w 2010r., następnie dzienne studia magisterskie .Awans zawodowy, Sprawozdania Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJACEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO mgr Agnieszka Jasik nauczyciel kontraktowy w Szkole Podstawowej w Wysokiej KamieńskiejByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: Sprawozdanie (półroczne) z realizacji planu na nauczyciela mianowanego Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego za okres 01.09.2011 - 29.02.2012 mgr SYLWII […]; Sprawozdanie z awansu kończące staż na nauczyciela dyplomowanego Sprawozdanie składane do dyrekcji przedszkola po zakończeniu stażu na n-la .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko: Krzysztof Święs Nazwa szkoły: Gimnazjum w Ptaszkowej Adres szkoły: Ptaszkowa 406, 33-333 Ptaszkowa Przedmiot: Informatyka, zajęcia techniczne Stopień awansu zawodowego: Nauczyciel mianowany ..

Data rozpoczęcia stażu : 01.09.2009r.

3 pkt.. Stanowisko i miejsce zatrudnienia: nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.. 3 Rozporządzenia Malwina Kwiatkowska.. Białystok Sprawozdanie półroczne z awansu na nauczyciela dyplomowanegoSprawozdanie półroczne z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.. Stanowi dotychczasowe podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań.. Międzybrodzie Żywieckie Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych - § 8 ust.. Rodzice bardzo angażują się w życie szkoły a także w proces dydaktyczny ich dzieci, a młode nauczycielki pragną stale doskonalić swój .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA - NAZWA SZKOŁY - STANOWISKO PRACY IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA STAŻU CZAS TRWANIA STAŻU Staż na nauczyciela mianowanego rozpoczęłam … w …., który trwał w tej placówce do ….Sprawozdanie roczne (2009/2010) z realizacji planu rozwoju zawodowego.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STAŻU NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.. § 7 Rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013r.. Miejsce pracy: Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej.. 2 pkt.. Podstawowe .Dec 1, 2021Zakończenie stażu na kolejny stopień awansu zawodowego wiąże się z koniecznością dokonania oceny dorobku zawodowego nauczyciela.. UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.. Z dniem 1 września 2016 roku rozpoczęłam staż na nauczyciela kontraktowego w Przedszkolu Publicznym w Świętoszówce.5 days agoJestem nauczycielką języka polskiego w gimnazjum..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt